ŽP Rehabilitácia s.r.o.


Dcérsku spoločnosť ŽP Rehabilitácia s.r.o. založila spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. v decembri 2011 s cieľom zastrešenia služieb ambulantnej fyziatrie, balneológie, liečebnej rehabilitácie, určených hlavne pre zamestnancov skupiny ŽP GROUP, ich rodinných príslušníkov a okolitú verejnosť.

Komplexné odborné vyšetrenie pohybového aparátu so stanovením fyzioterapeutickej diagnózy a terapeutického plánu.

V rámci individuálnej liečby optimálne kombinujeme základné a špeciálne terapeutické postupy kinezioterapie, manuálne techniky a prostriedky fyzikálnej terapie za účelom odstránenia bolesti, optimalizáciu funkcie a urýchlenia rekonvalescencie pacientov.

Pobočka Podbrezová

Ambulancia v Podbrezovej funguje pod odborným dohľadom MUDr. Márie Kubišovej. Je zameraná na liečebnú a terapeutickú rehabilitáciu ortopedických, neurologických a poúrazových stavov pohybového aparátu. Z fyzioterapie sa využíva najmä fyzikálna terapia a kinezioterapia.

Špeciálnym bonusom je fotoliečba vykonávaná moderným laserovým zariadením LCT 1000 a Light force SX.

Elektroliečba 001laser 001
Magnetoterapiasesterna 001
Ultrazvuk 001Laseroterapia 03


© Copyright, webdesign & hosting ŽP Informatika s.r.o. 2013