Cenník procedúr Podbrezová

CENNÍK FYZIATRICKO-REHABILITAČNÝCH PROCEDÚR v zmysle zákona 577/2004 Z.z.

(Zdravotné výkony na vlastnú žiadosť pacienta alebo po prekročení počtu procedúr od zdravotnej poisťovne)


Elektroliečebné procedúry (jedno ošetrenie):
Liečba galvanickým prúdom6,00 €
Liečba diadynamickým prúdom6,00 €
Liečba interferenčným prúdom6,00 €
Amplitúdovo6,00 €
Modulovaným prúdom6,00 €
Elektrogymnastika6,00 €
Hydrogalvanický kúpeľ:6,00 €
čiastočný6,00 €
celkový12,00 €
Elektrostimulácia6,00 €
Ultrazvuk6,00 €
Tens prúdy6,00 €
Magnetoterapia6,00 €
Infračervené žiarenie (Solux)6,00 €
Bio lampa6,00 €
Trakcia na trakčnom zariadení6,00 €
Zapožičanie francúzskej barle ( 1 ks)2,00 €
záloha6,00 €
Zapožičanie nemeckých barlý ( 1 pár)4,00 €
záloha8,00 €


Individuálna a skupinová liečebná telesná výchova (LTV)
LTV so zameraním na zvýšenie svalovej sily, zlepšenie rozsahu pohybu, využitie náradia, liečba k sebestačnosti)8,00 €
LTV - špeciálna (KABAT, BOBATH, VOJTA, SM - Systém) - pri poruchách periférneho a centrálneho systému10,00 €
Mäkké mobilizačné techniky (PIR, AGR, trakčné techniky) na chrbtici a periférnych kĺboch, svaloch, koži10,00 €
Odborná inštruktáž I. oboznámenie s obsluhou pomôcok, kompenzačných pomôcok, prístrojov3,00 €
Inštruktáž o posturálnej životospráveň3,00 €
Sociálno-verbálna intervencia3,00 €
Základné testovacie metódy2,00 €
Špeciálne testovacie metódy (svalový test, vyšetrenie skrátenia svalov, oslabených svalov chrbtice)6,00 €
Kineziotaping - podporná liečba pri akútnych a chronických problémoch pohybového aparátu:
Aplikácia na jednu časť tela3,00 €
Laseroterapia2€/min
Povrchová aplikácia tepla použitím rašelinových termonosičov8,00 €
Andulačná terapia6,00 €
Lekárske vyšetrenie
vstupné 12,00 €
kontrólne 8,00 €

Pri kúpe rehabilitačných procedúr na poukážku (zakúpenie minimálne 5 procedúr naraz) má pacient nárok na zľavu vo výške 16,7%
V Podbrezovej, dňa 03.03.2014



© Copyright, webdesign & hosting ŽP Informatika s.r.o. 2013